Sorg

Vi upplever sorg efter viktiga förluster i livet. De största och mest smärtsamma förlusterna brukar vara närståendes död men vi kan också uppleva sorg efter en separation, en bruten vänskapsrelation eller ett förlorat jobb. Andra stora förändringar i livet som kan orsaka sorgereaktioner är då barnen flyttar hemifrån och att gå i pension.

Definitionen av sorg: en känslomässig reaktion som orsakas av en förändring eller ett slut på ett välkänt livsmönster. I stort sätt alla större förändringar kan utlösa sorgereaktioner. Några exempel är:

 • Dödsfall
 • Barnlöshet, missfall, abort
 • Skiljsmässa och familjekonflikter
 • Sjukdom eller kroppsskada
 • Mobbing
 • Ekonomiska och juridiska svårigheter
 • Arbetslöshet och pensionering
 • Husdjurs död
 • Missbruk

Det mesta av vår psykiska energi efter till exempel ett dödsfall går till att bearbeta förlusten och det blir inte mycket ork över till annat. Det finns ofta en okunskap och osäkerhet hos sig själv och omgivningen om hur man hanterar sorg. Många säger att de vill vara till hjälp och stöd i din sorgeprocess, men ofta vet de inte riktigt vad de ska säga eller göra. Många gånger leder omgivningens bristande kunskap och osäkerhet till att den sörjande isoleras känslomässigt. Omgivningen kanske slutar att höra av sig eller undviker att prata om det som hänt. När omvärlden sviker kan det leda till ytterligare sorg.

”Man sörjer sin relation till det som gått förlorat”

Det finns ett antal vanliga sorgereaktioner men det är viktigt att komma ihåg att sorgen är högst individuell och skiljer sig från person till person. Sorgereaktionerna sker inte efter en tidsbestämd process och sker inte i stadier, utan kan bättre beskrivas som ett flöde med olika styrka.

Exempel på några vanliga sorgereaktioner:

 • En känsla av bedövning brukar vara det första som en sörjande upplever.
 • Koncentrationssvårigheter när förlusten tar över tankarna, vilket också gör det svårt att minnas alldagliga saker.
 • Humörssvängningar där man pendlar snabbt mellan olika starka känslolägen, motstridiga känslor är också vanliga.
 • Vredesutbrott och aggresivitet kan förekomma. Det är vanligt att vara lättstött, irriterad och arg. Utbrotten beror på frustration över det som hänt.
 • Förändrade matvanor, brist på aptit eller omåttlig glupskhet.
 • Oregelbunden sömn med perioder av sömnsvårigheter eller perioder då man sover extremt mycket.
 • Energiförlust där den ursprungliga energin och livslusten inte längre finns kvar, vilket i sig kan upplevas som en förlust.

”Nästan allt som påverkar dig negativt är en sorts sorgupplevelse”

Det finns gott om myter om hur sorg kan hanteras, här är några exempel:

 • Var inte ledsen – omgivningen försöker med intellektuella kommentarer och goda råd förändra den sörjandes normala reaktioner.
 • Var starkde sörjande inte får uttrycka sina känslor på ett naturligt sätt skapas en inre konflikt som hämmar sorgeprocessen.
 • Sörj i ensamhet – kommentarer som ”kom tillbaka till jobbet när du mår bättre” eller ”låt henne vara ifred ett tag” och ”ge honom lite tid och utrymme” gör att den sörjande drar sig undan och isolerar sig med sin sorg.
 • Ersätt förlusten – ”var inte ledsen, vi köper en ny katt” eller ”det finns andra pålitliga vänner”. Relationer är inte utbytbara, utan behöver sörjas.
 • Håll dig sysselsatt – skjuter för stunden undan sorgen, men blir det ett flyktbeteende hämmar det på längre sikt sorgearbetet.
 • Tiden läker alla sår – denna myt gör sörjande passiva istället för att aktivt söka läkning. Sorgearbete kräver tid och det avgörande är vad du fyller tiden med. Problemet är att de flesta saknar kunskap om vad detta sorgarbete innefattar. Tårar är bra men det är inte tårarna i sig som ger läkning.

Eftersom myterna om sorg inte ger någon vägledning till hur känslomässig läkning uppnås, utvecklar sörjande ofta egna (negativa) beteenden för att få tillfällig lättnad, t.ex. alkohol, tabletter, arbete, träning, mat, shopping, ilska eller sex.

Gemensamt för alla dessa flyktvägar är att de tillfälligt förändrar sinnesstämningen och skapar en illusion av förbättring. Detta kan ta den sörjande längre och längre bort från det sorgarbete som behöver göras.

Jag som terapeut kan hjälpa dig med ditt sorgarbete. Det finns även kurser hos Sorgbearbetningsinstitutet.


  Auk. Samtalsterapeut, Samtalsterapi

  Auk. Samtalsterapeut, Samtalsterapi