Terapiteman

Vad kan terapisamtalen handla om?

Många gånger härstammar problemen du upplever i vardagen ur ett eller flera speciella teman. Nedan är de teman som jag har stor erfarenhet av att arbeta med. Kanske kan du identifiera något tema i ditt liv? Klicka på nedan teman för att läsa mer.

Självkänsla kan beskrivas som den grundinställning vi har till oss själva. Enligt ordboken betyder självkänsla ”medvetenhet om den egna personlighetens värde”. Självkänsla-begreppet rymmer dimensioner av hur nöjda, stolta och accepterande vi är gentemot oss själva vad gäller vår person. Att uppleva sig älskad, sedd och accepterad för den man är, anses vara viktiga faktorer för att utveckla en sund självkänsla. Olika typer av problem bottnar ofta i att man har en dålig relation till sig själv. Det kan i sin tur leda till dålig självkänsla och att man ”tappar bort sig själv”.

Självförtroende är en närliggande term. Självförtroende beskriver dock snarare vår tilltro till vår förmåga att prestera inom olika områden. T.ex. kan du ha ett gott självförtroende gällande din arbetssituation eller din förmåga att fixa praktiska saker, medan du kan ha ett sämre självförtroende när det gäller att närma dig nya människor, dansa och umgås. Läs mer…

Att vara känslomässigt medberoende innebär att du omedvetet gör dina val efter att ha tagit hänsyn till andras behov och känslor istället för dina egna. Det innebär också att du lyssnar till andras åsikter och tankar och låter dem styra dina tankar och beslut. Det kan beskrivas som att du är ett omedvetet offer för omgivningen, anledningen är kanske att du sitter fast i orena relationer där du styrs av dåligt samvete. Trycker du ner dina egna känslor tillräckligt länge förlorar du till sist kontakten med dem. Det leder till en känslomässig tomhet och energilöshet. Du har förlorat dig själv och kontakten med den du är. Läs mer…

 

Vi upplever sorg efter viktiga förluster i livet. De största och mest smärtsamma förlusterna brukar vara närståendes död men vi kan också uppleva sorg efter en separation, en bruten vänskapsrelation eller ett förlorat jobb. Andra stora förändringar i livet som kan orsaka sorgereaktioner är då barnen flyttar hemifrån och att gå i pension.

Definitionen av sorg: en känslomässig reaktion som orsakas av en förändring eller ett slut på ett välkänt livsmönster. I stort sätt alla större förändringar kan utlösa sorgereaktioner. Läs mer…

Skam är en svår känsla att bära eftersom den angriper självrespekten. Skam, till skillnad från att skämmas, är en djupt rotad känsla av att inte vara älskad, att inte duga och/eller en känsla av avsky inför den man är. En person som upplever skam är ofta underlägsen och känner sig otillräcklig. Skammen ligger under ytan och saboterar livet för många människor.

Skam är något av det svåraste som finns att leva med och ta itu med. Ofta sitter den så djupt inne, begravd under så många lager av rädsla att den tar lång tid att läka. Det är svårt att möta något som man inte vill ska finnas, som inte får finnas. Skammen gör allt för att skydda sig från att bli sedd!

Skuld och att känna skuldkänsla beskrivs som en inre kompass som talar om för oss när vi har gjort något fel enligt samhällets normer och moral. Skuld kan, till skillnad från skam, gottgöras genom handling. Ibland uppstår en osund skuld dvs. när du känner skuld för något som inte tillhör dig, du tar ansvar för vad andra gör eller har gjort. Du har svårt att identifiera din gräns och tar ofta även ansvar för andras känslor.

Läs mer…

Ibland blir vi ledsna utan att förstå varför och många av oss hamnar någon gång i sorg eller nedstämdhet som övergår i en depression. Man kan vara riktigt ledsen och förtvivlad utan att det för den skull handlar om en depression. Men om man efter två veckor fortfarande känner sig nedstämd och dessutom uppvisar en del andra symtom, så kan det röra sig om en depression. Det finns undersökningar som visar att nästan hälften av alla kvinnor och ungefär en fjärdedel av alla män någon gång i livet hamnar i en depression.

När du drabbats av någon form av depression är det som om du ser världen genom ett par svarta glasögon. Det innebär att du har en tendens att lägga märke till allt som går dåligt och tolka saker till sin nackdel. Tittar man bakåt så minns man i första hand tråkigheter och misslyckanden. Framtiden ter sig också mörk och du utgår ifrån att ingenting kommer att bli bättre. Vanliga symtom är sömnstörningar, förändrad aptit, känslor av att vara värdelös och ibland självmordstankar. Livet känns ofta meningslöst och det är svårt att känna sig riktigt glad över någonting.

Jag har erfarenhet av terapi för lättare depressioner. Vid svåra depressioner bör du i första hand kontakta din vårdcentral. Läs mer…

Har du en överdriven och orealistisk oro som är ihållande? Oron fokuseras ofta på hälsa, arbete, ekonomi och trygghet. Många kan känna oro över så enkla saker som att laga mat, bestämma ett möte eller välja ett par skor. Intensiteten, längden och frekvensen på oron kan växla.

För en del människor kan ångesten innebära problem med koncentrationen och svårigheter med att prestera vardagliga. Utöver kronisk oro kan det också förekomma fysiska symtom så som skakningar, muskelsmärtor, sömn- och magproblem, yrsel och irritation. Läs mer…


    Auk. Samtalsterapeut, Samtalsterapi

    Auk. Samtalsterapeut, Samtalsterapi