Livsutmaningar

Vad upplever du som ditt problem?

– Jag känner mig ensam och har svårt med närhet till andra människor.

– Jag känner mig trött och energilös.

– Jag skjuter ofta upp saker som känns jobbiga.

– Jag känner att jag tappat bort mig själv.

– Jag har svårt att ta ett beslut utan att stämma av med andra.

– Jag lever ett liv som andra tycker jag ska leva.

– Jag är ofta irriterad.

– Jag har allt jag strävat efter, men jag är ändå inte lycklig.

– Jag är annorlunda och känner att jag passar inte in.

– Jag är ibland rädd för att säga sanningen då det kan såra andra.

– Jag undviker konflikter då jag inte riktigt vet hur jag ska hantera dem.

– Jag mår dåligt men jag förstår inte varför.

– Jag är känner att ingen förstår och bryr sig om mig.

– Jag har tappat min drivkraft och inspiration för nya saker.

Känner du igen dig i några av dessa påståenden?

Då kan samtalsterapi hjälpa dig! Se terapiteman >


    Auk. Samtalsterapeut, Samtalsterapi

    Auk. Samtalsterapeut, Samtalsterapi