Medberoende

Att vara känslomässigt medberoende innebär att du omedvetet gör dina val efter att ha tagit hänsyn till andras behov och känslor istället för dina egna. Det innebär också att du lyssnar till andras åsikter och tankar och låter dem styra dina tankar och beslut.

Det kan beskrivas som att du är ett omedvetet offer för omgivningen. Anledningen är kanske att du sitter fast i orena relationer där du styrs av dåligt samvete eller rädsla. Trycker du ner dina egna känslor tillräckligt länge förlorar du till sist kontakten med dem. Det leder till en känslomässig tomhet och energilöshet. Du har förlorat dig själv och kontakten med den du är.

Känslomässigt medberoende är när du medvetet eller omedvetet gör dina val efter att ha tagit hänsyn till andra före dig själv. När du känner av andras känslor före dina egna och lyssnar och tar hänsyn till andras behov före dina egna behov.

”Det är omöjligt att känna närhet om man inte har någon jag-känsla”

Genom samtal kan man arbeta med olika metoder för att frigöra sig från skuld och skam och därigenom leva ett liv i full potential. Det innebär att bli fri, bestämma över sina egna sanningar och leva sin egen vilja.

Känner du igen dig i de flesta påståenden nedan är du troligen känslomässigt medberoende.

 • Min kraft går åt till att behaga och ta andra i försvar.
 • Jag har svårt att sätta gränser av rädsla för att såra andra.
 • Jag anpassar mig till andras behov.
 • Jag vågar inte säga vad jag tänker eller vara sann mot mig själv.
 • Jag är rädd för ensamhet och att bli lämnad.
 • Jag älskar andra mer än mig själv.
 • Det enda sättet att fylla mitt tomrum är att bli älskad och supportad av någon annan.
 • Min självkänsla stärks av att lösa andras problem och att lindra andras smärta.
 • Mina egna hobbies och intressen sätts åt sidan jag delar istället någon annans intressen.
 • Jag vet inte hur jag känner mig, men jag ”känner på mig” hur du känner dig.
 • Jag vet inte vad jag vill, därför frågar jag vad andra vill.
 • Genom att ge känner jag mig säker i vår relation.
 • Min livskvalitet är beroende av din livskvalitet.
 

  Auk. Samtalsterapeut, Samtalsterapi

  Auk. Samtalsterapeut, Samtalsterapi