Ångest

Har du en överdriven och orealistisk oro som är ihållande? Oron fokuseras ofta på hälsa, arbete, ekonomi och trygghet. Många kan känna oro över så enkla saker som att laga mat, bestämma ett möte eller välja ett par skor. Intensiteten, längden och frekvensen på oron kan växla. För en del människor kan ångesten innebära problem med koncentrationen och svårigheter med att prestera det vardagliga. Utöver oro kan det också förekomma fysiska symtom så som skakningar, muskelsmärtor, sömn- och magproblem, yrsel och irritation.

Ångest ses vid en rad olika sjukdomstillstånd, men kan också vara en naturlig reaktion i en hotfull situation. Ursprungligen har ångesten haft ett överlevnadsvärde då den försätter kroppen i ett slags alarmberedskap.

“Ångest brukar beskrivas som en känsla olik och värre än allt annat”

Det finns olika slags ångest så som:

 • Generaliserat ångestsyndrom (GAD) – karaktäriseras av en överdriven och orealistisk oro som är ihållande.
 • Panikångest – ackumulerade panikattacker, som kan ge sig till känna genom symtom som hjärtklappning, smärtor i bröstet, olustiga känslor, svettningar, skakningar och stickningar. Man kan känna rädsla för att dö, för att tappa kontrollen men även uppleva overklighetskänslor.
 • Existensiell ångset – ångest inför de mänskliga villkoren. T.ex. meningen med livet, tankar på döden, puberteten och utvecklingskriser. Ångest inför döden och isolering och ensamhet.
 • Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) – ett ångesttillstånd till följd av en svår händelse eller chockartad upplevelse som har framkallat intensiva skräckreaktioner. Ångestreaktioner utlöses av minnen som påminner om händelsen.
 • Social ångest – rädsla för att hamna i centrum, göra bort sig inför andras granskande blickar, tala inför publik m.m.
 • Tvångstankar och tvångshandlingar är också ett uttryck för ångest.
 • Fobier – en irrationell ångest som uppkommer i en speciell situation, t.ex. på höga höjder, åsynen av blod, i närheten av vissa djur.
Ångest är också många gånger många olika känslor som du inte bearbetat som upplevs som en stor ” ångestklump”. Men när man börjar att i terapi att utforska ångesten, ses tydligt ett samband med känslor som ilska, besvikelse, ledsamhet, oro. Alla känslor har ett eget ursprug som behöver tas om hand och belysas.

Ungefär 10 – 15% av världens befolkning lider av någon form av ångestrelaterad problematik.


  Auk. Samtalsterapeut, Samtalsterapi

  Auk. Samtalsterapeut, Samtalsterapi