Skam och skuld

Skam är en svår känsla att bära eftersom den angriper självrespekten. Skam, till skillnad från att skämmas, är en djupt rotad känsla av att inte vara älskad, att inte duga och/eller en känsla av avsky inför den man är. En person som upplever skam är ofta underlägsen och känner sig otillräcklig. Skammen ligger under ytan och saboterar livet för många människor.

Skam är något av det svåraste som finns att leva med och ta itu med. Ofta sitter den så djupt inne, begravd under så många lager av rädsla att den tar lång tid att läka. Det är svårt att möta något som man inte vill ska finnas, som inte får finnas. Skammen gör allt för att skydda sig från att bli sedd!

Skamkänslor beror på självkritik och ångest inför omgivningens åsikter, vilket gör att man känner sig avskild från resten av världen. Det är ”jag” på ena sidan och ”resten av världen” på den andra. Att ständigt känna sig bedömd och avvisad styr hur du uppfattar dig själv och din omvärld.

Skammen är inte någon sanning. Skammen är en lögn. Först när vi fått kontakt med friheten (från skam) ser vi skammen för vad den är. Innan dess dominerar den vår verklighetsbild och skapar en förvrängd och destruktiv tillvaro som ses som den enda sanningen.

Det är svårt att hitta någon enstaka definition för att beskriva det komplexa och destruktiva begreppet “skam”. Det finns oändligt många sätt på vilket skammen begränsar oss och håller oss fångna i sitt järngrepp.

Nedan följer några anonyma citat från internet:

”Den djupaste skammen är upplevelsen av att inte ha varit älskad för den man är, i kombination med att ha tvingats att inte låtsas om det eller till och med hävda motsatsen – en grundläggande livslögn.”

”När vi skäms, skäms vi oftast för att vi skäms. Skammen är en knut vi inte kan lösa upp utan hjälp av en medmänniska.”

”Skam handlar om att känna sig utsatt, blottad och naken. Vi är rädda för förakt. Skam handlar om att jag är något dåligt. Skam är som en spricka i självet.”

Från skam till självrespekt

Vågar man prata om sin skam så förlorar skammen sitt värde och kommer så småningom att försvinna. Det finns fyra viktiga förmågor som är nödvändiga att utveckla för att finna den självrespekt som kan ersätta skammen;

  • Positiva självbilder
  • Hantera sin inre kritiker/domare
  • Kunna sätta gränser gentemot omgivningen
  • Förmågan att trösta sig själv

”Vi vill inte att någon ska se vår skam och längtar samtidigt innerligt efter att bli sedda”

Skuld och att känna skuldkänsla beskrivs som en inre kompass som talar om för oss när vi har gjort något fel enligt samhällets normer och moral. Skuld kan, till skillnad från skam, gottgöras genom handling. Ibland uppstår en osund skuld dvs. när du känner skuld för något som inte tillhör dig, du tar ansvar för vad andra gör eller har gjort. Du har svårt att identifiera din gräns och tar ofta även ansvar för andras känslor.

Skulden är förknippad med det vi gjort eller inte gjort. Ju större gapet är mellan det du faktiskt gör och det du förväntar dig att du ska göra, desto mer skuld känner du. Skuldkänslor har sin grund i att svika sitt eget samvete och är en fråga om moral och värderingar. Vi föds inte med känslan av skuld utan lär oss den när vi lär oss vad som är rätt och fel. Det går alltså att lära om!

 

    Auk. Samtalsterapeut, Samtalsterapi

    Auk. Samtalsterapeut, Samtalsterapi