Depression

Ibland blir vi ledsna utan att förstå varför, och många av oss hamnar någon gång i sorg eller nedstämdhet som övergår i en depression. Man kan vara riktigt ledsen och förtvivlad utan att det för den skull handlar om en depression.

Men om man efter två veckor fortfarande känner sig nedstämd och dessutom uppvisar en del andra symtom, så kan det röra sig om en depression. Det finns undersökningar som visar att nästan hälften av alla kvinnor och ungefär en fjärdedel av alla män någon gång i livet hamnar i en depression.

När du drabbats av någon form av depression är det som om du ser världen genom ett par svarta glasögon. Det innebär att du har en tendens att lägga märke till allt som går dåligt och tolka saker till sin nackdel. Tittar man bakåt så minns man i första hand tråkigheter och misslyckanden. Framtiden ter sig också mörk och du utgår ifrån att ingenting kommer att bli bättre.

”Depression är den belöning vi får för att vara goda”

Vanliga symtom är sömnstörningar, förändrad aptit, känslor av att vara värdelös och ibland självmordstankar. Livet känns ofta meningslöst och det är svårt att känna sig riktigt glad över någonting. Det du brukar tycka om att göra känns inte roligt längre.

Ofta går det att hitta en eller flera utlösande faktorer till depression, men långt ifrån alltid. För personer med en hög grad av sårbarhet för att hamna i en depression, krävs det inga tydliga yttre utlösande faktorer.

Om du känner dig deprimerad är du inte ensam. Mellan 180 – 300 miljoner av världens befolkning lider av depression, som enligt WHO (Världshälsoorganisationen) borde föranleda till någon form av behandling. Under de senaste 30 åren har depression gått från att vara en av de minst förstådda sjukdomarna till en av de man kartlagt mest. Idag vet man att mer än 80% av alla som drabbas av depression kan bli friska genom terapi, medicin eller en kombination av båda. Det är dock vanligt att många som lider av depression inte förstår att de behöver hjälp.

I det här depressionstestet kan du få en indikation på om du är i farozonen.

Om du svarar ja på de flesta av nedan frågor har du någon form av depression.

 • Känner du dig ledsen eller nedstämd under större delen av dagen?
 • Är du märkbart mindre intresserad av allt (eller nästan allt)?
 • Har du känt dig utmattad?
 • Upplever du att du sover för mycket?
 • Har du noterat att du har okontrollerbar irritation eller slöhet nästan varje dag?
 • Upplever du att du har märkbart mindre energi?
 • Har du återkommande känslor av att vara värdelös?
 • Har du minskad förmåga att tänka och koncentrera dig?
 • Har du återkommande tankar på döden?
 • Känner du dig tom inombords?
 • Upplever du att du känner dig mer orolig och nervös?
 • Upplever du att du har svårt att slappna av och njuta av tillvaron?
 • Har du kunnat notera att du inte deltar i aktiviteter som du brukade?
 • Har du ökat eller minskat i vikt?
 • Har du noterat att du sover mycket sämre den senaste tiden?
 • Har du överdrivna och återkommande skuldkänslor?
 • Upplever du att du har känslor av hjälplöshet och hopplöshet varje dag?
 • Har du svårt för att ta beslut nästan varje dag?
 • Har du en pessimistisk grundsyn?

Jag har erfarenhet av terapi för lättare depressioner. Vid svåra depressioner bör du i första hand kontakta din vårdcentral.


  Auk. Samtalsterapeut, Samtalsterapi

  Auk. Samtalsterapeut, Samtalsterapi