• Känner du dig ensam i de stora livsfrågorna så som tex, meningen med livet, döden, friheten, kärleken, ensamheten……?

  • Känner du dig ensam i upplevelser av ångest, rädsla, längtan, hopplöshet, maktlöshet, sorg, utanförskap, värdelöshet, nedstämdhet….?

  • Saknar du en plats där du vågar visa hela dig, där du kan dela tankar, känslor och upplevelser med andra? En plats där du får möjlighet att öppna upp sidor av dig som kanske aldrig speglas eller bekräftas.

Samtalsgrupp

– Känner du dig ensam?

 

Syfte:

I en liten samtalsgrupp tillsammans med människor som delar dina behov och längtan, ges du möjligheten att uppleva samhörighet, empati och förståelse, stöd, värme, vänskap och närhet.

Gruppen strävar efter ett accepterande, icke-värderande och utforskande förhållningssätt. Det ska vara en trygg plats där det inte finns något rätt eller fel. Alla deltagare har tystnadsplikt.

Människovärdet upprättas och självkänslan stärks när man får vara människa bland människor. Det leder till ökad förståelse, självkännedom och ger nya perspektiv vilket ger möjlighet till nya vägval.

 

Några deltagares ord: ”Jag är inte ensam, det är en liten tröst i mörkret”, ” Ett sätt att förstå egna och andras svårigheter utifrån olika perspektiv”, ”Alla har en berättelse att förmedla”, ”Jag hoppas att jag kunnat ge andra hopp”, ”Jag har befriats från min skam”, ”Jag har ökat mitt intresse och tillit för andra människor”, ”Jag vågade säga saker som jag inte kunnat säga till någon annan förut.”

Samtalen leds av Malin Rinman, Aukt.Samtalsterapeut och Coach (psykosyntesterapeut)

Torsdagar:  

Tid: 

Plats: Smala gränd 5

Kostnad: 1600kr  (400:-/tillfälle)

Detta är en sluten samtalsgrupp, där deltagarna (max 8 st) är samma för alla fyra gånger.

För anmälan och mer information kontakta malin@malinrinman.se, alt 0706-254168.


    Auk. Samtalsterapeut, Samtalsterapi

    Auk. Samtalsterapeut, Samtalsterapi