• Tänk om…

  Tänk om…

  …ditt liv slapp präglas av oro, rädsla, ångest, skuldkänslor och irritation.

  Hur skulle ditt liv se ut då?

  När konflikträdslan upphört och den självkritiska rösten tystnat…

Kanske skulle du våga mera, kanske skulle du göra fler misstag. Men du skulle utan tvivel känna dig fri och tillfreds.

Samtalsterapi kan hjälpa dig att leva i nuet fullt ut, i närvaro med dig själv och andra. Hjälpa dig vara trygg med dina känslor, utstråla självförtroende och tro på dig själv. Tro på att allt det du vill är möjligt!

Låter det spännande?

Kontakta då mig så utforskar vi tillsammans hur du kan leva din fulla potential.

Ring eller maila för ett första förutsättningslöst möte.

Varmt välkommen,
signatur                                                                        Aukt. Samtalsterapeut

Samtalsterapi kan hjälpa dig med t.ex:

 • Livskriser och trauman
 • Depression och nedstämdhet
 • Utbrändhet och utmattningssymtom
 • Låg självkänsla och rädsla för misslyckande
 • Ångest och rädslor
 • Relationsproblem, konflikthantering och medberoende
 • Ökad förståelse för dina reaktioner och att bryta destruktiva beteendemönster
 • Hitta mening och sammanhang, eller en längtan efter förändring

Läs mer om Samtalsterapi >

Första samtalet till halvt reducerat pris / Psykosyntesstudenter har reducerat pris.

En Samtalsgrupp startar den 2/2 2017 (se mer info)  Samtalsgrupp feb 2017 >